Skup nieruchomości z lokatorami, a kwestie zadłużeniowe

Jeżeli uzgodniona przez strony kwota kaucji wystarczy do spłaty zadłużenia i obie strony wyrażą zgodę, zadatek można wpłacić bezpośrednio na konto wierzyciela.

Skup nieruchomości z lokatorami – rozważania prawne

Za pomocą zadatku właściciel nieruchomości będzie mógł wykreślić występujące zadłużenie z księgi wieczystej oraz księgi hipotecznej, a pozostała część kwoty ze sprzedaży mieszkania będzie należała do niego. Ma to znaczenie, gdy decydujemy się na skup nieruchomości z lokatorami.

Wyznaczając termin podpisania ostatecznej umowy, należy wziąć pod uwagę czas niezbędny do pełnej spłaty kredytu oraz czas, w którym sąd może anulować hipotekę. Niektóre banki dopuszczają wcześniejszą spłatę tylko w terminie spłaty. Niektóre sądy zajmują się zmianami w książkach do roku czasu. W takich przypadkach można stwierdzić, że ostateczna umowa zostanie zawarta po doręczeniu odpisu złożonego do sądu wniosku o usunięcie hipoteki. Istotne w tym kontekście staje się także: skup udziałów w nieruchomości czy skup zadłużonych mieszkań.

Akt notarialny, a skup nieruchomości z lokatorami

W ostatecznej umowie w formie aktu notarialnego notariusz dokonuje podziału redystrybuowanej kwoty na dwie części: pierwsza część jest przelewana na rachunek bankowy po spłacie kredytu sprzedającego, a druga część bezpośrednio na jego konto (gotówka). Miejmy to na uwadze, jeżeli zdecydujemy się na skup nieruchomości, ale także skup zadłużonych mieszkań.

Po całkowitej spłacie kredytu sprzedawca uzyska zgodę banku na anulowanie kredytu hipotecznego, który musisz przenieść. Tylko Ty, jako właściciel, możesz złożyć wniosek do sądu o jego usunięcie. Każdy musi o tym pamiętać stawiając na skup nieruchomości z lokatorami.

W księdze wieczystej jest już wpisana hipoteka, a księga wieczysta jako zabezpieczenie kolejnej pożyczki, pożyczkodawca będzie chciał zapewnić, że jego rejestracja zostanie utrzymana. W rzeczywistości wygląda to tak jak w poprzednim przykładzie, czyli wymagane będzie zaświadczenie z banku, w którym właściciel dostał kredyt, a środki zostaną podzielone na dwie części – dla banku i dla sprzedającego w nakierowaniu na skup nieruchomości z lokatorami.

Zgodnie z umową pożyczki będziesz musiał upewnić się, że pierwotny kredyt mieszkaniowy zostanie anulowany. Zazwyczaj umowa określa datę, do której należy podać dane z księgi wieczystej i hipoteki, które potwierdzają, że poprzednia hipoteka została anulowana, a kolejna hipoteka jest oryginalna. Ma to znaczenie podczas stawiania na skup nieruchomości z lokatorami bądź skup zadłużonych mieszkań.

Skup nieruchomości z lokatorami

Dbanie o sprawy finansowe, a skup nieruchomości z lokatorami

W najlepszym interesie obowiązkowe pozycje hipoteczne powinny zostać usunięte. Jeśli to możliwe, sprzedawca najlepiej uregulować zaległości przed zawarciem ostatecznej umowy. Jeśli nie ma na to pieniędzy, może wykorzystać Twój depozyt, który zostanie zabezpieczony w umowie przedwstępnej. Odpowiednią kwotę najlepiej przelać bezpośrednio na konto wierzyciela.

Oczywiście przed podpisaniem umowy przedwstępnej poproś sprzedawcę o dostarczenie potwierdzenia określającego wysokość zaległości do zapłaty oraz numer konta, na które ma zostać wpłacona należność. Ma to znaczenie podczas stawiania na skup nieruchomości z lokatorami.

Wysokość zadłużenia jest bardzo ważna. Może być wyższa niż cena sprzedaży. Będzie to oznaczało, że dług nie zostanie spłacony, a tym samym pożyczkodawca będzie mógł później korzystać z Twojego nowo nabytego mieszkania. Jeżeli spłata zadłużenia z góry nie jest możliwa, spłata może nastąpić po podpisaniu ostatecznej umowy, tak jak w przypadku zwykłej hipoteki.  Miej to na uwadze stawiając na takie opcje jak: skup udziałów w nieruchomości, skup nieruchomości z lokatorami bądź skup zadłużonych mieszkań.

Pamiętaj, że sprzedawca musi przedstawić zaświadczenie o wysokości należnej kwoty oraz warunkach związanych ze zgodą na anulowanie hipoteki do dokumentu. Jak pisałem wcześniej, wykonujesz przelew na spłatę długu. Nigdy nie przesyłaj pieniędzy na konto sprzedawcy, aby zapłacić samemu. Po spłacie zadłużenia pożyczkodawca wyda stosowną zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, którą złożysz jako nowy właściciel.