Różnica między zaliczką a zadatkiem jest znacząca. Obie te formy wykorzystuje się często na przykład przy kupnie nieruchomości. Umowa zaliczki ma za zadanie zabezpieczyć kupującego i sprzedającego. Jest swego rodzaju potwierdzeniem „rezerwacji” nieruchomości czy jakiegokolwiek innego przedmiotu. Zaliczka a zadatek – co wybrać? Co to jest zadatek? Czym różni się umowa zaliczki, a umowa zadatek? Kiedy możemy liczyć na zwrot zadatku albo zwrot zaliczki? Na wszystkie te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule. 

Co to jest zadatek?

Decydując się na podpisanie umowy przedwstępnej, w której zawarta jest też umowa zadatek, musimy zastanowić się co to jest zadatek. Wysokość zadatku ustalana jest między stronami umowy i wpłacany na konto osoby sprzedającej. Jest to pieniężne zabezpieczenie zarówno dla kupującego jak i sprzedającego. W razie niedotrzymania warunków umowy zadatek trafi do osoby poszkodowanej.

Umowa zadatek – regulacje prawne

Art. 394 Kodeksu cywilnego reguluje definicję oraz zwrot zadatku. Dowiadujemy się, że „w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej”. Jeżeli wszystko poszło zgodnie z umową i transakcja została zakończona pomyślnie to zadatek zostaje wliczony do sumy całości albo jest zwracany. Umowa może też zostać rozwiązana z przyczyn niezależnych od stron. W takiej sytuacji zwrot zadatku również jest konieczny.

Umowa zaliczki i zwrot zaliczki

Zadatek a zaliczka – pełnią one taką samą funkcję. Zaliczka jest to ustalony przez strony procent całej transakcji wpłacany na konto sprzedającego jeszcze przed finalizacją tej transakcji. Ma to za zadanie zabezpieczyć sprzedającego przez stratami, jeżeli kupujący rozmyśli się w ostatniej chwili. Niestety różnica między zaliczką a zadatkiem jest znacząca. Pojęcie zaliczki nie została uregulowane prawnie więc często pojawiają się problemy jeżeli któraś ze stron nie dotrzyma warunków umowy. Umowa zaliczki będzie w takiej sytuacji rozpatrywana na podstawie przepisów dotyczących umów wzajemnych. 

Zadatek a zaliczka? Różnica między zaliczką a zadatkiem

Zadatek a zaliczka – zwrot zaliczki i zwrot zadatku

Kodeks cywilny nakłada na nas obowiązek zwrotu drugiej stronie wszystkiego co otrzymało się od niej na mocy umowy, jeżeli umowa nie zostanie zrealizowana. Są to nie tylko dobra materialne ale też konieczność naprawienia szkód wynikających z zerwania umowy. To komu przypadają takie prawa zależy od tego kto nie dotrzymał warunków umowy. Oznacza to, że kupujący nie może liczyć na zwrot zaliczki jeżeli to z jego winy nie doszło do finalizacji transakcji. Każda ze stron może się też domagać 

dodatkowego odszkodowania, które wynika z niedotrzymania warunków umowy. Zadatek a zaliczka to dwa różne pojęcia. Tylko w przypadku zadatku, który jest zabezpieczeniem wykonania umowy, możemy otrzymać podwójną zaliczkę jeżeli druga strona zerwie umowę ze swojej winy.

Zaliczka czy zadatek? – co lepsze?

Aby uniknąć niepotrzebnych problemów i dochodzenia swoich racji w sądzie, warto zadbać aby w umowie było podkreślone czy nasza wpłata jest w formie zaliczki czy zadatku. Jak wiadomo zadatek a zaliczka to dwie różne rzeczy. Warto też podkreślić, że zadatek może się przedawnić. Termin przedawnienia zazwyczaj wynosi 10 lat. Może też wynosić 3 lata jeżeli dotyczył on prowadzenia działalności gospodarczej albo świadczenia były okresowe.

Zaliczka a zadatek – kiedy można zatrzymać?

Zaliczka czy zadatek może nie zostać zwrócona. Jakich sytuacji to dotyczy? Oczywiście jeżeli dochodzi do niedotrzymania warunków umowy przez stronę, która zaliczkę wpłaciła. W takiej sytuacji należy jednak wystawić korygującą zaliczkę do zera fakturę. Trzeba to zrobić zawsze, jeżeli nie udało się sfinalizować transakcji. Zaliczka nie ma już wtedy formy wynagrodzenia a odszkodowania, więc nie jest też opodatkowana. 

Zaliczka a zadatek – kiedy należy zwrócić?

Zaliczka czy zadatek musi być zwrócony w wielu różnych przypadkach. Zadatek należy zwrócić (bez możliwości domagania się dwa razy większej kwoty) gdy umowa zostanie rozwiązana, nie dojdzie do finalizacja transakcji z przyczyn losowych lub odpowiedzialne będą obie strony umowy. Nie możemy liczyć na zwrot naszego zadatku, jeżeli to z naszej winy doszło do zerwania umowy. Zaliczka a zadatek – warto zastanowić się co jest dla nas lepsze w danej sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *