Zakup nowego mieszkania jest jedną z poważniejszych decyzji, jakich dokonujemy w swoim życiu. Nic więc dziwnego, ze szczególnie zależy nam na tym, aby podjąć tę decyzję w taki sposób, aby mieć możliwie najlepszą sytuację. Bardzo często wśród dylematów, przed którymi stajemy, pojawia się kwestia prawa własności, w ramach którego możemy nabyć daną nieruchomość. Wiele osób zastanawia się nad tym, czy wybrać prawo do własności, czy też może zdecydować się na spółdzielcze prawo własnościowe. Czym się różnią i jak podejść do tego zagadnienia?

Na czym polega prawo do własności nieruchomości?

Wyjaśnijmy sobie od wyjaśnienia tego, czym jest prawo do własności nieruchomości. Kodeks cywilny wskazuje, że daje ono możliwość do korzystania z rzeczy w zgodzie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem lokalu, a także pobieranie dochodów i pożytków z danych rzeczy. W takiej sytuacji ograniczenia prawa własności są związane z trzema barierami:

Co to oznacza? Najogólniej ujmując, prawo do własności daje nam możliwość dowolnego rozporządzania nieruchomością, o ile nie naruszamy praw innych osób.

 

Zobacz nasz skup nieruchomości w Warszawie.

Czym jest spółdzielcze prawo własnościowe?

Nieco inaczej działa spółdzielcze prawo własnościowe. Jest ono regulowane przez ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, która ogranicza prawo rzeczowe. W ramach tego prawa własnościowego można korzystać z mieszkania i rozporządzać nim, ale faktycznym jego właścicielem pozostaje spółdzielnia mieszkaniowa. W efekcie część zmian i czynności w lokalu wymaga uzyskania zgody od spółdzielni. Co więcej, tego typu mieszkanie może być obciążone hipoteką, która ma pokryć długi tej spółdzielni. Tu warto zaznaczyć, że upadłość spółdzielni jest sytuacją niezwykle rzadką i nie powinniśmy się obawiać jej ogłoszenia.

Prawo własności a spółdzielcze – cechy wspólne

Spółdzielcze prawo własnościowe ma cechu wspólne z własnościowym. Przede wszystkim obydwa prawa są:

Co do zasady podobne są również prawa dotyczące dysponowania lokalem, dowolnego wykonywania ulepszeń i prac remontowych, a także jest dopuszczalne jego wynajmowanie. Jeśli planujemy przeniesienie prawa własności poprzez sprzedaż mieszkania, w obu przypadkach konieczne będzie zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Szukając chętnego nabywcy takiego mieszkania, warto sprawdzić, oferty, jakie ma skup nieruchomości, który zajmie się dokumentacją oraz załatwieniem formalności związanych z notariuszem.

 

Masz działkę? Sprawdź nasz skup działek.

Czym się różni spółdzielcze prawo do lokalu od własnościowego?

Jak już zostało zaznaczone, istnieją pewne różnice pomiędzy jednym a drugim prawem. Podstawowe jest to, że spółdzielcze prawo własnościowe wymaga uzyskania zgody spółdzielni. Ma to miejsce m.in. gdy chcemy przeznaczyć lokal mieszkalny na cele użytkowe. Ogólne korzystanie prawa własności jest tu również ograniczone, co jednak zostanie wyjaśnione w dalszej części. Mając prawo do własności, musimy prowadzić księgę wieczystą, ale jeśli jest to spółdzielcze prawo własnościowe, wymóg ten nas nie dotyczy.

Ograniczenia prawa własności

Poznaliśmy już wcześniej trzy bariery ograniczenia prawa własności, które warunkują, na jakiej zasadzie można korzystać z posiadanego prawa własności. Najważniejsze w tym aspekcie jest dbanie o to, aby działania związane z gospodarowaniem działką, mieszkaniem lub inną nieruchomością nie miało negatywnego wpływu na innych ludzi.

Przeniesienie prawa własności

Zgodnie z przepisami prawa jest możliwe przeniesienie prawa własności. Jedną z sytuacji, w której może to nastąpić, jest likwidacja bądź ogłoszenie upadłości spółdzielni. Co więcej, prawo do tego ma również nabywca mieszkania na prawie spółdzielczym. Co za tym idzie, możliwe jest przeniesienie prawa własności ze spółdzielczego na odrębną własność. W tym celu należy zażądać tego w formie pisemnej. Przeniesienie prawa własności wymaga jednak spełnienia określonych wymogów formalnych:

Od złożenia wniosku spółdzielnia ma pół roku na zawarcie stosownej umowy przekształcającej prawo do własności, co ma formę dokumentu sporządzonego przez notariusza.

Ile kosztuje przeniesienie spółdzielczego prawa w odrębną własność?

W związku z tym, że umowa jest sporządzana u notariusza, za akt notarialny koszty ponosi nabywca lokalu. W takiej sytuacji taksa notarialna jest stała, wynosi ¼ wartości minimalnego wynagrodzenia, choć tu liczyć się trzeba z koniecznością doliczenia dodatkowych kosztów:

Całość zamyka się w około 1500 złotych. Jeśli jednak interesuje nas po prostu sprzedaż mieszkania i nie chcemy zajmować się kwestiami notarialnymi, warto sięgnąć po pomoc skupu nieruchomości online. Jeśli chcesz sprzedać swoje mieszkanie, niezależnie od jego stanu prawnego i prawa własności, skontaktuj się z nami już teraz!

 

Dowiedz się więcej o naszym skupie mieszkań.