Wspólność i rozdzielność małżeńska to trudny temat. O ile pojęcie wspólności jest Ci zapewne dobrze znane, jako małżeński ustrój bazowy, o tyle możesz zastanawiać się, co to jest rozdzielność majątkowa małżeńska? 

Istnieje mnóstwo sytuacji, w których rozdzielność majątkowa małżeńska, jako usankcjonowana prawnie forma autonomicznego dysponowania majątkiem przez dwójkę małżonków, może okazać się przydatna. Zwykle, rozdzielność majątkowa kojarzy nam się z problemami w związku, zwiastującymi rychłe rozstanie, lub niedostatecznym zaufaniem do drugiego partnera. Nie są to jednak jedyne okoliczności, w których do takiej rozdzielności dochodzi. W tym artykule odpowiemy na pytanie co to jest rozdzielność majątkowa małżeńska, jak przeprowadzić rozdzielność małżeńską, a także jak w takim przypadku wygląda podział własności nieruchomości.

Rozdzielność majątkowa w pigułce

Rozdzielność majątkowa małżeńska, to zawierana przez małżonków umowa, na mocy której obie strony ustalają, które składniki majątku przynależą danej ze stron, a także w jakim procencie. Można ją zawrzeć zarówno w trakcie trwania małżeństwa lub jeszcze przed jego zawarciem. W tym drugim przypadku bardziej popularną nazwę dla rozdzielności majątkowej, stanowi po prostu intercyza. Nie jest to jednak do końca prawidłowe nazewnictwo, gdyż sama intercyza, nie musi wcale oznaczać rozdzielności majątkowej.

Biorąc pod uwagę dobrowolność zawarcia takiego podziału, warto nadmienić, że to małżonkowie decydują o tym, w jaki sposób podzielić wspólną własność. Rozdzielność majątkowa nie narzuca podziału na równe części.

Musisz jednak pamiętać, że choć zazwyczaj rozdzielność majątkowa małżeńska zawierana jest polubownie, za zgodą obydwu stron, to czasami dochodzi do sytuacji, w których to sąd decyduje o podziale majątku – zwykle, w odpowiedzi na bezpośredni wniosek jednego z małżonków, co w praktyce zawsze wiąże się jakimiś problemami w związku.

Trzeba jednak podkreślić, że rozdzielność majątkowa małżeńska, ma bardzo indywidualny charakter i trudno przewidzieć, w jakich sytuacjach może być przydatna. Najbardziej spopularyzowaną okolicznością, jest po prostu ułatwienie ewentualnej sprawy rozwodowej, która, efektem nieprzewidzianych wcześniej wydarzeń, może w przeciągu paru lat, stać się konsekwencją wcześniejszego ożenku czy zamążpójścia. Bez rozdzielności majątkowej, sprawy mogą się delikatnie skomplikować – szczególnie gdy mówimy o nieco większych składnikach majątku, jak na przykład, o nieruchomości.

Wycena nieruchomości – co warto wiedzieć?

Wycena nieruchomości – wszystko co warto wiedzieć

Niemniej, istnieją też sytuacje, w których rozdzielność majątkowa małżeńska może zostać przeprowadzona po to, by chronić interesy drugiego z małżonków. Jedną z najjaskrawszych tego typu okoliczności, są zadłużenia, ciążące na jednej ze stron. Wówczas, ani sąd, ani wierzyciel, ani nawet komornik, nie będzie w stanie zająć własności, która, choć w ułamkowej części przypada na drugą osobę.

Rozdzielność majątkowa może również przybrać charakter prewencyjny, kiedy to jeden z małżonków planuje powzięcie aktywności gospodarczej, w sferze, która obarczona jest dużym ryzykiem. Tutaj również w grę mogą wejść zadłużenia, przed którymi druga ze stron jest zawczasu chroniona.

A kiedy o rozdzielności majątkowej może zdecydować sąd? Najczęściej na wokandę trafiają sprawy, w których jeden z małżonków zawłaszcza dla siebie cały majątek, lub wówczas, gdy dopuszcza się rażącej niegospodarności, trwoniąc własność wspólną, sprowadzając na drugiego z małżonków widmo bankructwa.

Jak przeprowadzić rozdzielność małżeńską?

Rozdzielność majątkowa małżeńska, podobnie jak inne tego typu umowy, powinny przybrać formę aktu notarialnego. Zatem, zawierając ją dobrowolnie, powinniśmy udać się do notariusza.

Koszt takiego przedsięwzięcia, jest zależny od wielu czynników. Pierwszym i najistotniejszym z nich, jest moment zawarcia takiej umowy. Jeżeli przeprowadzamy rozdzielność majątkową jeszcze przed ślubem, wówczas, niezależnie od składników majątku, taksa notarialna wyniesie 400 złotych netto. Z kolei zaprowadzenie rozdzielności majątkowej już w trakcie trwania małżeństwa, obwarowane będzie dodatkowymi opłatami, uzależnionymi od wartości dzielonego majątku.

Czasami jednak, w nieco bardziej skomplikowanych sytuacjach życiowych, nie musimy się zastanawiać jak przeprowadzić rozdzielność małżeńską – zrobi to za nas sąd, wydając odpowiednie orzeczenie. Aby tak się stało, jeden z małżonków, musi złożyć do sądu odpowiednie pismo, w którym jak najdokładniej zawrze wszelkie powody, dla których uważa, że rozdzielność majątkowa powinna zostać ustanowiona.

Takie sprawy potrafią trwać dość długo i raczej nie kończą się przy pierwszej rozprawie. Wpływają na to dwa czynniki: samo ustalenie, czy zachodzą przesłanki dla ustanowienia rozdzielności majątkowej, a także jakie składniki majątku i w jakiej części, powinny podlegać temu podziałowi.

Wszystko o kredycie hipotecznym.

Kredyt hipoteczny – wszystko co warto wiedzieć

Mieszkanie a rozdzielność małżeńska

Podział własności nieruchomości jest zwykle główną osią problematyki rozdzielności majątkowej. Przeprowadza się go jednak dokładnie tak samo, jak w przypadku innych części składowych majątku, a każda sprawa ma indywidualny charakter. W myśl sporządzonego aktu notarialnego bądź orzeczenia sądu zainteresowane strony nabywają ułamkową część nieruchomości, którą mogą dysponować zgodnie z obowiązującym prawem.

Warto zauważyć, że rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona również wówczas, gdy spłacamy kredyt hipoteczny na wspólne mieszkanie. Wówczas, odpowiedni dokument powinien precyzować procentową część kredytu, jaką co miesiąc będzie spłacała każda ze stron.

Nie sposób także nie wspomnieć o fakcie, że w momencie uzyskania rozdzielności majątkowej, każda ze stron dysponuje swoim majątkiem wedle własnego uznania, dzięki czemu może nabywać kolejne nieruchomości bez jego wiedzy i zgody, a także zaciągać osobiste kredyty, bez wciągania w nie współmałżonka.

Jeżeli zależy Ci na szybkiej sprzedaży mieszkania, nawet zadłużonego, czy potrzebującego gruntownego remontu, nasz skup nieruchomości online jest tym, czego potrzebujesz. Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza, a otrzymasz bezpłatną wycenę i pilną pomoc.