Prawo pierwokupu jest szczególnym ograniczeniem dla właściciela nieruchomości.

Prawo pierwokupu jest szczególnym ograniczeniem dla właściciela nieruchomości.

Prawo pierwokupu opiera się na zastrzeżeniu jednej ze stron, że będzie miało pierwszeństwo przy zakupie nieruchomości, jeśli druga strona zamierza ją sprzedać. Prawo pierwokupu może wynikać z obowiązujących przepisów lub z konkretnego aktu prawnego. Prawo pierwokupu – czym się wyróżnia? Nie może całkowicie swobodnie korzystać z nieruchomości podczas sprzedaży. Prawo pierwokupu wynika w szczególności z […]